Boys Varsity Wrestling, Varsity Wrestling · Volleyball District Championship vs BCW