Girls Varsity Basketball · Varsity Girls Basketball vs. HH Dow 3/6/20